Kuća BC

Foto: Bruno Lovrenčić
Foto: Bruno Lovrenčić
Foto: Bruno Lovrenčić
Foto: Bruno Lovrenčić
Foto: Bruno Lovrenčić
Foto: Bruno Lovrenčić

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Kuća BC na prvi pogled ne otkriva svoju bit, ništa o sebi s ulice. Izgleda kao kuća nekog introverta. Objedinjuje raumplan i plan libre. Omotana je oko poluatrija kroz tri etaže, koji se otvara terasama prema moru, pogledu, no on nije nužnost nego sredstvo da se od okoline dozirano distancira i da se kadrira samo najbolji pogled.

U interijeru nas se procesualno vodi kroz sistem poluetaža, od sekvence ulaza, pa okolo do patia/atrija prema gore, kada nam se prvi put daje nazrijeti kompleksni karakter objekta: ako nismo skrenuli nekoliko stepenica niže u spavaći trakt i ako smo slijedili javnu liniju funkcije, našli bi se na prvoj etaži gdje bi nam postalo jasno da atrij ima i svoju negativnu i pozitivnu “Z” dimenziju. U negativnoj ponire do podruma (fitness, konoba), a u pozitivnoj prošireni dnevni boravak. Dnevna zona skriva dragulj: radni prostor u koji se dolazi preko dijela boravka – sobe za biljar. Radni prostor „komandni“ je most cijele kuće: s prozorom na uličnu stranu, kao kontrola ulaza, a na morsku stranu puca pogled na terasu i daleko na horizont. Prostori druženja rastegnuti su po vertikali od suterena do najgornje etaže, gdje se ispred boravka i blagovanja nalazi velika terasa s krovnim i bočnim brisolejima i koja je zapravo ljetni dnevni boravak.

Tlocrtno, glavna kontura projicira se kao nepravilni poligon, iako svaka etaža ima svoju konturu: od potpuno ortogonalne podrumske preko polutvorenije “traktovske” srednje (spavaće) etaže pa do poligonalne najgornje. Superpozicijom svih kontura i spajanjem u jedan volumen dobiveno je nekoliko fantastičnih prostornih efekata: rotacija ulazne plohe nad donjom omogućila je da su vanjske stube s etaže -1 na ulazni plato prirodno inkorporirane u volumen kuće. Na najgornjoj etaži stvoren je pak uski trokutasti džep, koji naizgled ničemu ne služi, no svojim upadnim kutom stvara vrlo elegantan chiaroscuro efekt i omogućava diskretan pogled s terase na ulazni plato u prizemlju.

TVRTKA

MR 2

PROJEKTNI TIM

Danijela Hobar Ćiković , Majda Marenčić , Igor Golčić / MR 2

SURADNICI

Luka Eškinja / Stabilnost d.o.o. (statika) , Anton Vuleta / UOIE Vuleta Anton (elektroinstalacije) , Olgica Vuković / Rijekaprojekt-energetika d.o.o. (strojarstvo) , Goran Mamula / UOIG Mamula Goran (hidroinstalacije) , Nives Jerčinović / Termo-for d.o.o. (fizika zgrade)

IZVOĐAČ

Eurostan d.o.o.

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2012

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2014

GODINA POČETKA GRADNJE

2016

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2022

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

387

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

256

PROGRAM/VRSTA

Stanovanje

LOKACIJA

Opatija