DUBoak

Foto: Fran Karabaić
Foto: Fran Karabaić
Foto: Fran Karabaić
Foto: Fran Karabaić
Foto: Fran Karabaić

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Od duba do mora – poruka je koja se prožima kroz sve cjeline multimedijalnog interpretativnog centra „DUBoak“  

 

U Malinskoj - Dubašnici je oduvijek postojala duboka i neraskidiva veza između hrasta, duba, Dubašljanske šume i mora, barki, luke a interpretacijski centar želi upravo tu vezu prikazati te prenijeti njezin značaj na njegove posjetitelje. Stoga je i naziv interpretacijskog centra DUBoak [dubōk] igra riječi, spoj lokalnog i engleskog naziva za hrast, dub i oak, a njihovim spojenim izgovorom dobivamo riječ dubok koje asocira na duboko more. Vizualni identitet centra prati upravo tu misao spajajući grafičke elemente kruga koji simboliziraju dub, odnosno godove debla i polukruga kao simbola mora i valova. Osnovni elementi kruga i polukruga koji su sadržani u logotipu čine grafičku osnovu za razradu svih ostalih uzoraka i piktograma.

Interpretativni centar maritimne baštine želi prikazati upravo tu neraskidivu vezu mora i duba, njegujući i čuvajući autohtonu maritimnu baštinu i to kroz pet cjelina na koje je interijer podijeljen. Prva cjelina posvećena je šumi duba, s visećim i gusto postavljenim užadima kao krošnjama stabala, zvukom cvrkuta ptica i šumom lišća te prikazom vegetacije na podu. U ovom dijelu moći će se naučiti o samom dubu odnosno hrastu, mitovima i legendama vezanih uz njega te gospodarenju hrastovim šumama.

Nakon što se upoznao značaj šume slijedi dio namijenjen upoznavanju tradicije brodogradnje i maketarstva. Bracera, trabakul, guc i pasara, sve su to brodice kojima se i danas plovi, a zahvaljujući njihovim maketama i mogućnošću samostalnog slaganja istih, steći će se znanje o njihovoj gradnji. No pri plovidbi ipak zadnju riječ ima more, njegova silina i moć odlučivale su o sudbini brojnih moreplovaca, a upravo je to tema iduće cjeline. Navigacija morem i njegova beskrupuloznost dočarava se VR naočalama kao i prikazom rekonstrukcije dijela bracere i mora koji se sa zida „prelijeva“ na pod. VR iskustvo uključuje doživljaj nepredvidivosti i opasnosti mora, snage vjetra i valova, vještinu ukrcavanja faša na brod i plovidbe bracerom uz istarsku obalu do Venecije. Osim doživljaja mora posjetitelji će moći naučiti i osnovne vještine za plovidbu, od vjetrova koji pušu i čvorova koji se koriste do pravila jedrenja.

Posljednja cjelina odnosi se na dub odnosno ladvu i način na koji su ga mještani obrađivali kako bi dobili plovilo. Ladva je monoksilni čamac izdubljen tesanjem ili paljenjem jednog ili dvaju komada debla. Široka je koliko je široko deblo, zbog čega se često vesla stojeći. Pojavila se prije više od 4000 godina i prvo je plovilo u povijesnom razvoju broda. Koristila se po čitavom svijetu, od Amerike, Australije, Azije do Afrike, a na Krku se održala do Drugog svjetskog rata. Cjelokupnu povijest, proces i tehniku može se vidjeti u video animaciji koja će se prikazuje u središnjem djelu interpretacijskog centra.

 Na samom kraju nalazi se suvenirnica gdje će svatko moći ponijeti sa sobom uspomenu na Malinsku - Dubašnicu, ali i mogućnost da svaki posjetitelj doprinese očuvanju i gospodarenju šuma duba.

SURADNICI

INVESTITOR

Općina Malinska

IZVOĐAČ

ČERNELIĆ d.o.o. , ELTOR d.o.o. ,

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2020

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2021

GODINA POČETKA GRADNJE

2021

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2022

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

100 m2

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

100 m2

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE BEZ PDV-A (kn)

212.000,00 eur

PROGRAM/VRSTA

Interijer
Odgoj i obrazovanje
Kultura
Turizam
Javni prostor
Izložbe

LOKACIJA

Malinska