Hotel Ambasador u Splitu

Foto: Neno Kezić
Foto: Neno Kezić
Foto: Neno Kezić
Foto: Neno Kezić
Foto: Neno Kezić
Foto: Neno Kezić

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Hotel se nalazi unutar splitske luke i, jedan je od prostornih elemenata koji, zajedno s Dioklecijanovom palačom kao središnjim prostornim orijentirom, snažno definiraju sliku grada s mora. Hotel stoga sudjeluje u prostornim odnosima širih razmjera, kojima se splitska luka diferencira na tri dijela, od kojih središnji predstavlja povijesnu jezgru. Zgrada hotela predstavlja protutežu visinski i oblikovno istaknutom volumenu neorenesansne zgrade lučke kapetanije, koja označava početak Istočne obale gradske luke. S druge pak strane, hotel ujedno jasno označava početak Zapadne obale, obilježene funkcionalističkom arhitekturom uz upotrebu lokalnih materijala, i turističkom namjenom, čiju pak krajnju točku definira zgrada Banovine, dovršena 1940. godine, nakon koje se silueta grada pretapa u park-šumu Marjan.

U nastojanju da dobije očekivanu dozu trajnosti tijekom vremena, dizajn hotela nije prolazan odraz sadašnjeg trenutka. Njegova je suvremenost temeljena na nadahnuću klasičnim, svevremenskim odrednicama arhitekture: proporcijom, ritmom, međuodnosima volumena, prirodnom bojom lokalnog materijala. Svojom artikulacijom i proporcijama hotel ulazi u dijalog sa zahtjevnim kontekstom nadopunjujući ga neagresivnom prisutnošću, ali koja ni u kom slučaju nije anonimna.

Osim toga, projektom hotela ostvarena je posve nova dimenzija javnog prostora grada. Uspostavljena je šetnica koja se proteže između morske obale i terase u prizemlju hotela, koja je obogatila javni prostor grada te pružila mogućnost kontinuiranog kretanja uz more od glavne gradske dužobalne šetnice – splitske Rive – prema Zapadnoj obali.

Unutrašnjost hotela definira prostorni autoritet koji sjedinjuje sve sadržaje hotela, koncipiran kao višeetažni "prazni" volumen koji je "ispunjen" šupljinom transparentnog implanta.

PROJEKTNI TIM

Neno Kezić , Nora Roje / Arhipolis d.o.o., Emil Šverko / Atelier Šverko i Šverko d.o.o.

SURADNICI

Matea Marinović / Arhipolis d.o.o.

INVESTITOR

Retoi d.o.o.

IZVOĐAČ

Dalkoning d.o.o. , KFK d.o.o. , Tromont d.o.o.

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2017

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2019

GODINA POČETKA GRADNJE

2019

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2022

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

2.718 m2

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

11.500 m2

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE BEZ PDV-A (kn)

11.500.000 €

PROGRAM/VRSTA

Turizam

LOKACIJA

Split