Zgrada postaje Žičare Sljeme na 877 mnv

Foto: Bosnić + Dorotić
Foto: Bosnić + Dorotić
Foto: Bosnić + Dorotić
Foto: Bosnić + Dorotić
Foto: Bosnić + Dorotić
Foto: Bosnić + Dorotić

AUTORI

Marko Krolo

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Zgrada međupostaje Brestovac Žičare Sljeme smještena je na 877 m nadmorske visine.

Postaja je namijenjena ukrcaju i iskrcaju putnika u oba smjera te smještaju pogonskog stroja žičare.

Putnički promet se odvija na peronima na razini prizemlja koji se nalazi 6.6 m iznad kote prilaznog platoa.

 

U pogledu nadzemnog oblikovanja, zgrada je u osnovi koncipirana kroz četiri ostakljena kubusa. 

Kubusi su raspoređeni u prostoru sukladno glavnoj funkciji kojoj su namijenjeni. 

Gledajući s prilaznog pješačkog trga, najdominantnija su dva frontalna kubusa u kojima su smještene vertikalne komunikacije dizala namijenjenih za pristup putnika na ukrcajno-iskrcajne perone. 

Zbog same pozicije, visine podizanja te providnog ostakljenog pročelja, iz kabina dizala omogućen je pogled u prirodu u koju je sama postaja uronjena kao i panoramski pogled na grad. 

Između kubusa s dizalima, na trasi žičare, smješten je volumen oblika tube u kojoj se nalazi peronski mehanizam za manipulaciju kabinama za ukrcaj i iskrcaj putnika.

U pozadini frontalnih kubusa, s obje strane trase, nalaze se volumenski manje dominantni kubusi u kojima su smještene prostorije za kontrolore žičare. 

Prostor perona zaposjeda površinu između i oko navedenih funkcionalnih cjelina. 

Peronima je moguće pristupiti i otvorenim stubištima na nasuprotnim stranama.

Međusobnim povezivanjem volumena dizala i volumena soba kontrolora u razini ravnih krovova te u smjeru trase s volumenom tube, ostvarena je nadstrešnica iznad samih perona koja u svojoj projekciji predstavlja prostornu determinaciju i orijentir površine namijenjene za putnike.

 

U pogledu završne obrade i apliciranih materijala na zgradi, težnja arhitektonskog projekta je bila što više naglasiti kontekst u kojem se zgrada nalazi, a što manje samu zgradu. 

S tim u skladu četiri funkcionalna kubusa su obložena reflektirajućim staklom koje ima ulogu ekrana na kojem se vjerno projicira priroda upravo onakva kakva okružuje samu zgradu.

Otvorena stubišta su pozicionirana na rubove pristupnog platoa koji je završno obložen kamenim kockama. Konstrukcija stubišta je čelična s gazištima izvedenim od prozračne čelične rešetke.

Svi servisni prostori za putnike, osoblje te pogonsku opremu smješteni su u podzemnom dijelu građevine, na etaži suterena. 

Pročelje suterena zgrade završno je obloženo kamenom ispunom u gabionskim kavezima koji se protežu kao završna obloga potpornih zidova, na parceli i oko nje, izvedenih zbog strmog prirodnog terena.

Ovakvim kontinuitetom upotrebe kamene obloge izgubila se mogućnost prepoznavanja jasne granice objekta, što pridonosi dojmu manje izgrađenosti te primjerenijem uklapanju u zatečeni kontekst.

 

 

SURADNICI

INVESTITOR

Grad Zagreb , Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

IZVOĐAČ

GIP PIONIR d.o.o.

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2017

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2021

GODINA POČETKA GRADNJE

2019

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2022

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

4356

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

1166

PROGRAM/VRSTA

Komunalna infrastruktura

LOKACIJA

Zagreb