Interijer kao gradski pasaž

Foto: Robert Leš
Foto: Robert Leš
Foto: Robert Leš
Foto: Robert Leš
Foto: Robert Leš
Foto: Robert Leš

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Na križanju pješački frekventnijih ulica u Kutini smješten je polivalentni ugostiteljsko prodajni prostor. U ovom izduženom i uskom prostoru otvorenom i paralelnom prema ulici projektni zadatak jest maksimalizirati konzumni pult duljine 42 m i orijentirati ga poput izložbene vitrine prema eksterijeru. U skladu s projektnim zadatkom, potrebno je u istom interijeru ostvariti prostor prodaje svakodnevnih potrepština, pekarnu, slastičarnicu, pizzeriju, prostor prodaje sokova i kave, te zaključno i gin bar.

Radi prilične funkcionalne heterogenosti projektnog zadatka, a u istom interijeru, odabrani arhitektonsko interijerski koncept jest stvoriti novi urbani prolaz, interijersku ulicu, i to kolažiranjem šest različitih interijerskih izričaja, ovisno o namjeni svakog pojedinog elementa kolaža. Na ovaj način svaka utilitarna cjelina postaje oblikovno nebitna kao zasebna jedinica, a njihova pojavna kvaliteta sadržana je u ideji prostornog, raznolikog kolaža koji tvori likovnu cjelinu.

Interijerski koncept je ostvaren nizanjem šest namjenskih prostornih segmenata jednake širine, a koji su različito tretirani u materijalu, kao i u samom dizajnu. Odabrani izričaj za svaki pojedinu funkcionalnu cjelinu dječje je naivan u svom arhetipu: pizzerija je u opeci, pekarna u drvu, a prostor slastičarnice svijetao… poput urezanog dječjeg sjećanja autora pri posjetama Trstu u osamdesetim godinama.

Element koji povezuje kolaž u arhitektonsku cjelinu je wireframe od čeličnih cijevi savijenih u prostorni niz. One oblikuju dojam križnog svoda u ideji urbaniteta ulice. Kolažiranje u oblikovanju postaje i alatom orijentacije konzumenta u prostoru. Ovakav koncept unosi element dječje, gotovo banalne, zaigranosti kao osnovnog alata oblikovanja.

PROJEKTNI TIM

Danijela Hobar , Ana Jevtić Kos , Duje Bešlić , Tamara Morić , Nenad Štrbac

SURADNICI

INVESTITOR

Zef Prenkaj

IZVOĐAČ

Istradrvo, obrt za stolarske i završne radove u građevinarstvu

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2018

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2019

GODINA POČETKA GRADNJE

2020

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2021

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

478

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

478

PROGRAM/VRSTA

Interijer

LOKACIJA

Kutina