Godišnja izložba ostvarenja

Interijer kao gradski pasaž

Foto: Robert Leš
Foto: Robert Leš
Foto: Robert Leš
Foto: Robert Leš
Foto: Robert Leš
Foto: Robert Leš

Autori:

Miroslav Rajić
Marin Račić

Tvrtka:

MR 2 arhitektonski studio d.o.o.

Projektni tim:

Danijela Hobar , Ana Jevtić Kos , Duje Bešlić , Tamara Morić , Nenad Štrbac

Suradnici:

Investitor:

Zef Prenkaj

Izvođač:

Istradrvo, obrt za stolarske i završne radove u građevinarstvu

Godina početka projektiranja:

2018

Godina dovršetka projektiranja:

2019

Godina početka gradnje:

2020

Godina dovršetka gradnje:

2021

Površina obuhvata:

478 m2

Ukupna tlocrtna površina:

478 m2

Program / vrsta:

Interijer

LOKACIJA:

Kutina

O projektu (tekst autora):

Na križanju pješački frekventnijih ulica u Kutini smješten je polivalentni ugostiteljsko prodajni prostor. U ovom izduženom i uskom prostoru otvorenom i paralelnom prema ulici projektni zadatak jest maksimalizirati konzumni pult duljine 42 m i orijentirati ga poput izložbene vitrine prema eksterijeru. U skladu s projektnim zadatkom, potrebno je u istom interijeru ostvariti prostor prodaje svakodnevnih potrepština, pekarnu, slastičarnicu, pizzeriju, prostor prodaje sokova i kave, te zaključno i gin bar.

Radi prilične funkcionalne heterogenosti projektnog zadatka, a u istom interijeru, odabrani arhitektonsko interijerski koncept jest stvoriti novi urbani prolaz, interijersku ulicu, i to kolažiranjem šest različitih interijerskih izričaja, ovisno o namjeni svakog pojedinog elementa kolaža. Na ovaj način svaka utilitarna cjelina postaje oblikovno nebitna kao zasebna jedinica, a njihova pojavna kvaliteta sadržana je u ideji prostornog, raznolikog kolaža koji tvori likovnu cjelinu.

Interijerski koncept je ostvaren nizanjem šest namjenskih prostornih segmenata jednake širine, a koji su različito tretirani u materijalu, kao i u samom dizajnu. Odabrani izričaj za svaki pojedinu funkcionalnu cjelinu dječje je naivan u svom arhetipu: pizzerija je u opeci, pekarna u drvu, a prostor slastičarnice svijetao… poput urezanog dječjeg sjećanja autora pri posjetama Trstu u osamdesetim godinama.

Element koji povezuje kolaž u arhitektonsku cjelinu je wireframe od čeličnih cijevi savijenih u prostorni niz. One oblikuju dojam križnog svoda u ideji urbaniteta ulice. Kolažiranje u oblikovanju postaje i alatom orijentacije konzumenta u prostoru. Ovakav koncept unosi element dječje, gotovo banalne, zaigranosti kao osnovnog alata oblikovanja.