Godišnja izložba ostvarenja

Stambeno-poslovna zgrada u Zagrebačkoj 26

Foto: Bosnic + Dorotic
Foto: Bosnic + Dorotic
Foto: Bosnic + Dorotic
Foto: Bosnic + Dorotic
Foto: Bosnic + Dorotic
Foto: Bosnic + Dorotic

Autori:

Svebor Andrijević
Senka Dombi

Tvrtka:

Arhitektura Svebor Andrijević d.o.o.

Projektni tim:

Marina Smokvina

Suradnici:

Juraj Pojatina / STUDIO ARHING d.o.o. (projekt konstrukcije) , Davorin Gržan / EKSPERTERM d.o.o. (projekt strojarskih instalacija) , Alen Farago / ETS FARAGO d.o.o. (projekt elektroinstalacija) , Vedran Vrabec / AVOKA-ING d.o.o. (projekt vodovoda i odvodnje) , Nataša Hrsan / NARAVNO d.o.o. (projekt fizike zgrade) , Željko Mužević / FLAMIT d.o.o. (elaborat zaštite od požara)

Investitor:

ZAGORJE GRADNJA d.o.o. Zagreb

Izvođač:

ZAGORJE GRADNJA d.o.o. Zagreb

Godina početka projektiranja:

2018

Godina dovršetka projektiranja:

2019

Godina početka gradnje:

2019

Godina dovršetka gradnje:

2021

Površina obuhvata:

1250 m2 m2

Ukupna tlocrtna površina:

3500 m2 m2

Program / vrsta:

Stanovanje

LOKACIJA:

Zagreb

O projektu (tekst autora):

Zapadna strana Zagrebačke ulice perimetar je djelomično definiranog bloka pretežno zauzetog obiteljskim kućama i uličnog poteza s tek nekoliko višestambenih četverokatnica, ali jasno definiranog građevinskog pravca. Druga strana ulice nepovezane je urbane strukture s trgovačkim centrima i parkiralištima koja ne formiraju jasan ulični potez. Ovaj zahvat mogao bi se nazvati interpolacijom, umetanjem nove zgrade u definirano urbano tkivo, (uklapanje u postojeće vrijednosti prostora) samo što u ovom slučaju vrijednosti prostora nisu visoke pa bi ga se prije moglo nazvati ekstrapolacijom (proširenje zakonitosti utvrđene u jednom užem području na šire).

Lokacija zgrade na samom prometnom raskršću nije idealna za stanovanje. Suprotno uobičajenoj strukturi donjogradskog stana ovdje je dvorišna strana višestruko kvalitetnija od bučne i zagušljive ulične strane tako da je na nju orijentirano stubište s dizalom kao i manji stanovi. Veći rubni stanovi dvostrano su orijentirani, a tržište je pokazalo da su najtraženiji jednostrano orijentirani dvorišni stanovi kao i veći stanovi na četvrtom uvučenom katu također okrenuti od ulice. Fleksibilna struktura stanova je imperativ. Projektom je omogućeno da se manji stanovi mogu pridodati većima što je na nekim etažama i učinjeno.

Vanjski prostori bogato su dimenzionirani. Na dvorišnoj strani to su lođe/balkoni pridodani svim stanovima, terase na najvišoj etaži i dvanaest balkona na uličnoj strani koji imaju i dodatnu ulogu smanjenja ulične buke. Ograde od isteg lima oblikovane su tako da bočne kosine s juga omoguće osunčanje, a sa sjeverne suprotan nagib preklopom sprečava pogled. Ovom jednostavnom geometrijskom igrom stvara se začudan vizualni efekt u perspektivi ove nedovoljno prepoznatljive gradske ulice.