Lebbeus Woods: Zagreb Free Zone Revisited

Foto: fotografija: Sven Sorić
Foto: fotografija: Sven Sorić
Foto: fotografija: Sven Sorić
Foto: fotografija: Sven Sorić
Foto: fotografija: Sven Sorić
Foto: fotografija: Sven Sorić

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Projekt Lebbeus Woods: Zagreb Free Zone Revisited organizirali su Arhitektonski fakultet u Zagrebu, Oris Kuća arhitekture i Estate of Lebbeus Woods. Projekt se sastoji od tri elementa: umjetničke monografije, izložbe u Oris Kući arhitekture i online događaja.

 

Umjetnička monografija "Lebbeus Woods: Zagreb Free Zone Revisited"

Dinamično strukturirana i bogato grafički opremljena, monografija je posvećena projektu Zagreb Free Zone, jednom od najznačajnijih projekata iz opusa istaknutog američkog arhitekta Lebbeusa Woodsa (1940.–2012.).

Projekt Zagreb Free Zone prvi put javno je predstavljen turbulentne 1991. u zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt, u suorganizaciji Društva arhitekata Zagreba. Izložba Lebbeus Woods: Zagreb Free Zone Revisited ponovno prikazuje originalni materijal izložen prije trideset godina, te rekreira proces Woodsovog rada. Monografija donosi autorove tekstove, bilježnice, crteže i makete, kao i izvedbenu dokumentaciju za nerealiziranu Freespace strukturu u Zagrebu. Riječi Lebbeusa Woodsa iz 1991. godine aktualne su i danas:

"Slobodna zona (Free Zone) nije ni više ni manje nego niz premještajućih središta ljudi, koja remete veliki bazen elektromagnetskih energija što čine globalno polje međuodnosa čovjeka i prirode. Svaka Freespace struktura element je unutar mreže slobodnih zona, točka na globalnom matriksu komunikacija i razmjene osobnih iskustava. Freespace strukture su mobilne. One se pomiču po Zagrebu s mjesta na mjesto, iz ulice u ulicu, iz dvorišta na trg, transportirane helikopterom; one su nomadske kuće individualaca ukorijenjenih tek u neobično društvenoj izolaciji vlastitog moderniteta."

 

Lebbeus Woods: Zagreb Free Zone Revisited

 

Nakladnici: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Oris Kuća arhitekture

Za nakladnika: Bojan Baletić, Andrija Rusan

Organizatori: Arhitektonski fakultet u Zagrebu, Oris Kuća arhitekture, Estate of Lebbeus Woods

Organizacijski odbor: Leo Modrčin, Lovorka Prpić, Mia Roth Čerina, Tihomir Branković, Andrija Rusan

Urednici: Leo Modrčin, Lovorka Prpić, Aleksandra Wagner

Grafičko oblikovanje i prijelom: Sven Sorić

Lektura i korektura: Emanuel Maloča

Tisak: Sveučilišna tiskara d.o.o.

Scan izložbenih plakata: Ars kopija d.o.o., Zagreb

Naklada: 400

Grafički materijali i tekstovi Lebbeusa Woodsa © Estate of Lebbeus Woods

ISBN 978-953-8042-66-9 (Arhitektonski fakultet); 978-953-6888-65-8 (Oris Kuća arhitekture)

Zagreb, 2021.

Online predstavljanje projekta: O projektu govore Joseph Becker i Jennifer Dunlop Fletcher (San Francisco Museum of Modern Art); Maristella Casciato (Getty Research Institute, Los Angeles); Steven Holl (Steven Holl Architects, New York); Peter Noever (Peter Noever Design, Beč); Leo Modrčin, Lovorka Prpić i Fedja Vukić (Arhitektonski fakultet u Zagrebu); Andrija Rusan (Oris Kuća arhitekture); Sven Sorić (grafički dizajn), Aleksandra Wagner (Estate of Lebbeus Woods).

PROGRAM/VRSTA

Publicistički i/ili nakladnički rad