Godišnja izložba ostvarenja

Paviljon i tri moguća mjesta: Redefiniranje i reafirmacija paviljona 28 Zagrebačkog velesajma, arhitekta Miroslava Begovića

Foto: fotografija: Miljenko Bernfest; dizajn naslovnice: Zvonimir Prusina

Autori:

Miroslav Geng
Tin Sven Franić
Lovorka Prpić

Tvrtka:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Program / vrsta:

Publicistički i/ili nakladnički rad

O projektu (tekst autora):

Paviljon 28 Zagrebačkog velesajma, projekt arhitekta Miroslava Begovića, izgrađen je 1961. kao reprezentativni izložbeni prostor tvornice Đuro Đaković. Reducirana forma modernističke čelične strukture paviljona bila je arhitektonski reper svoga vremena. Međutim, propašću bivše države značaj Velesajma slabi, pa se paviljon 28 od 1990-ih više ne koristi, već desetljećima napušten propada. Današnji zaborav ove modernističke zgrade negacija je njenih arhitektonskih vrijednosti, njene univerzalnosti.

Upravo je ta negacija povod za istraživački projekt/proces. Cilj je istražiti potencijale za novi urbani život paviljona. Revitalizacija nije puka rekonstrukcija, već obuhvaća prenamjenu i preseljenje ove prefabricirane montažne čelične strukture, istraživanje mogućeg novog konteksta i nove svrhe zgrade.

Eksperimentiramo s inverzijom uobičajenog arhitektonskog procesa kontekstualizacije, gdje se koncept prilagođava kontekstu. Nasuprot tome, ovdje koncept –arhitektonsko djelo– utječe na kontekstualne elemente i mijenja ih. Riječima van Eycka, pokušavamo naći pravo mjesto za pravi događaj.

Kroz najefemerniju arhitektonsku tipologiju, paviljon, istražujemo temporalnost arhitekture. Suvremene društvene prilike potvrđuju paradoks dugovječnosti arhitektonske forme, nasuprot brze i nepredvidive izmjenjivosti programa. Proizlazi neophodnost projektiranja otvorenog djela, nezasićene strukture, nezavisne forme i funkcije.

Temporalnost i izmještaj osnovni su principi kulturalnih tehnika suvremenog društva – tektonika, montaža, asamblaž – pa prikladne i kao metode pristupa. Rezultat eksperimenta je novostvoreni urbani asamblaž: mjesto-vrijeme za novi doživljaj i društvenu aktivnost.

 Istražujući potencijale mjesta testirali smo nekoliko mogućnosti izmještaja paviljona 28. Ipak, u studiji prikazana su samo tri: Bundek, kampus Borongaj i zapadni perimetar parka Maksimir. Za svako mjesto koncipirali smo specifičan program, tj. prikladan događaj. Naravno, moguća su mnoga druga mjesta, kao i programi. Ovo je tek eksperimentalni proces bez pretenzija za konačnim, arbitrarnim zaključcima.

 

 

Paviljon i tri moguća mjesta: Redefiniranje i reafirmacija paviljona 28 Zagrebačkog velesajma, arhitekta Miroslava Begovića

 

Autori: Miroslav Geng, Tin Sven Franić, Lovorka Prpić

Voditelj istraživačkog projekta [inicijalni koncept]: Miroslav Geng

Nakladnik: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Za nakladnika: Bojan Baletić

Urednica: Lovorka Prpić

Recenzenti: Leo Modrčin, Andrej Uchytil

Suradnici [grafički prilozi]: Robert Barbir, Boris Bićanić, Jelena Ćaćić, Luka Jecić

Grafičko oblikovanje i prijelom: Zvonimir Prusina

Summary: Lovorka Prpić

Lektura i korektura: Bojana Franić

Fotografije: Miljenko Bernfest

Tisak: Ars kopija d.o.o.

Uvez: Knjigovežnica 1924 d.o.o.

Naklada: 100

 

Umjetničko-istraživački projekt realiziran je u sklopu institucijskog financiranja istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu, sredstvima dodijeljenim odlukom Senata Sveučilišta.

Zahvala Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU i Muzeju suvremene umjetnosti za ustupanje prava na publiciranje dijela grafičkog materijala. Zahvala tvrtkama Ars kopija d.o.o. i Knjigovežnica 1924 d.o.o. na profesionalnosti i suradnji.

 

ISBN 978-953-8042-58-4

Zagreb, 2021.