Dječji vrtić u Vodicama

Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Vrtić je koncipiran kao skupina malih kućica okupljenih oko centralnog atrija, međusobno povezanih pravokutnim korpusom. Vrtićki sklop svojim oblikovanjem i prostorno-volumenskim međuodnosima asocira na mali gradić, poput strukture i mjerila kuća u Vodicama. Kuće koje čine kompleks bijele su boje s bijelim dvostrešnim krovom. Kuće su dvoetažne, na svakoj etaži je jedna jedinca dnevnog boravka. Svaka jedinica je izmaknuta u odnosu na osnovni volumen sklopa, te je time omogućeno osvjetljavanje sa svih strana jedinice, dok južno osvjetljenje dobivaju i preko prozora na glavnoj komunikaciji orijentiranoj na atrij. Uz svaki otvor nalazi se i klupčica za sjedenje. Takvim oblikovanjem ostvarena je vizualna veza hodnika i jedinice, te je pojačana interakcija djece iz različitih jedinica. U cijelom sklopu je ostvarena kontinuirana veza preko hodnika smještenog uz centralni atrij. Preko njega je povezan vrtićki sklop s upravom i gospodarstvom. Osnovni volumen vrtića u koji su kuće 'urezane' obložen je tamnom žbukom. Ulazi u vrtić su naglašeni prodorima u volumen vrtića.

PROJEKTNI TIM

Damir Lasinović , Dario Crnogaća , Stefan Horvat , Ivo Bačić , Ivana Živković , Jure Knežević , Marko Živković , Roberta Škugor

SURADNICI

Aspalathosoft d.o.o. , Gilan d.o.o. , Hrastović Inženjering d.o.o. , Otis dizala d.o.o. , Nautika d.o.o.

INVESTITOR

Grad Vodice

IZVOĐAČ

Minigradnja d.o.o.

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2015.

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2020.

GODINA POČETKA GRADNJE

2020.

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2021.

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

3217

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

2415

PROGRAM/VRSTA

Odgoj i obrazovanje

LOKACIJA

Vodice