Zbornik manifestacije 50 godina Splita 3 – ulice, kvartovi, stanovnici

Foto: Lea Jurčić
Foto: Lea Jurčić
Foto: Lea Jurčić
Foto: Lea Jurčić
Foto: Lea Jurčić
Foto: Lea Jurčić

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

U zborniku je sabrano, rekonstruirano te interpretirano nastajanje, sadržaj i format manifestacije 50 godina Splita 3: ulice, kvartovi, stanovnici, kojom se obilježila obljetnica trećeg gradskog rajona.

Proučavanje Splita 3 trajalo je petnaestak godina. Prijeđen je put od istraživanja i znanstvenih analiza, stručnih i znanstvenih članaka, projekta Nedovršene modernizacije, do obilježavanja pola stoljeća jedinstvenog postignuća u domaćem urbanizmu izložbom, okruglim stolom, koncertom na otvorenom i urbanim promenadama. Kompleksno područje urbanizma je prikazano kroz heterogeni format namijenjen studentima, arhitektima, urbanistima i građanima.

U zborniku je predstavljen koncept manifestacije i izložbe, izneseni zaključci okruglog stola, opisane urbane promenade  (Jane’s Walks), predočeno aktiviranje javnih prostora  koncertom Papandopulo kvarteta u Papandopulovoj ulici.

Tekstovi autora koji su održali predavanja na temu Splita 3 i konteksta u kojem je nastao dio su zbornika, kao i reprodukcije izloženih originalnih projekata i planova, izložene fotografije snimljene posebno za izložbu,  te fotografije s različitih događaja manifestacije .

Vrijedan dodatak zborniku je pregledna karta realizacija na području Splita 3 s kratkim opisom nastanka, popisom svih autora projekata ulica i zgrada i navedenim vremenima njihove izgradnje.

 Zbornik i manifestacija doprinos su razvoju svijesti o prostornim kvalitetama Splita 3 ali i oblik zaštite njegovih prostora od neprimjerenih intervencija te reafirmaciji hrvatskog urbanizma.

Split 3 je nastao participativnim pripremanjem programa, urbanističkim rješenjem temeljenim na prvonagrađenom natječajnom radu, organiziranoj realizaciji, uz zajednički rad urbanista, arhitekata, bankara, investitora, građevinara, komunalaca i gradskih vlasti. 

 

Zbornik manifestacije 50 godina Splita 3 ulice, kvartovi, stanovnici

 

Urednice: Višnja Kukoč, Jelena Borota

Autori tekstova: Bruce Appleyard/Eda Vujević, Ivan Basić, Ljiljana Blagojević, Leonardo Ciacci, Janez Koželj, Ante Mihanović, Jakša Miličić, Ivan Mlinar, Luka Skansi, Ante Svarčić

Fotografije / Fotografije koje su dio postava izložbe: Lea Jurčić

Fotografije manifestacije: Jelena Borota, Marko Borota, Petar Ivanković, Anamarija Buljan

Lektura: Linda Bakotić

Recenzenti: Ana Grgić, Robert Plejić

Grafičko oblikovanje i prijelom: Marko Borota

Izdavač: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije / Sveučilište u Splitu

Tisak i uvez: Kerschoffset

ISBN 978-953-6116-81-2

Split, 2021.

Potpore: Ministarstvo kulture i medija RH, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilišna knjižnica u Splitu, Grad Split, Splitsko- dalmatinska županija, Veleposlanstvo Republike Slovenije u Zagrebu, Hrvatska komora arhitekata, Velux Hrvatska, ACO Građevinski elementi d.o.o., Cemex Hrvatska, Splitska banka, GIS plan, Talijanski institut za kulturu Zagreb, Atelje Vasko Lipovac, Projektni biro Split, Cult d.o.o., Max & Moris d.o.o., MID export-import d.o.o., Dekor d.o.o., Turistička zajednica Split, Mark 2 d.o.o., Gradski kotar Trstenik

PROGRAM/VRSTA

Publicistički i/ili nakladnički rad