Gradsko groblje u Zoričićima

Foto: Brankica Petrović

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Novo gradsko groblje Grada Crikvenice se nalazi iznad i istočno od predjela Zoričići, u zaleđu Crikvenice. Projekt se javio kao odgovor na nedostatak kapaciteta grobnih mjesta, a ideja se stvorila nakon što je predmetna parcela opustošena požarom prije osam godina. Zemljište je javno, u vlasništvu Grada Crikvenice, a darovano je od strane Republike Hrvatske. 

Arhitektonsko – urbanistički projekt obuhvaća uređenje centralnog ceremonijalnog trga i kaskadno postavljenih grobnih površina na padinama terena te zgrade mrtvačnice na sjeverozapadu i zgrade uprave groblja na jugoistoku s pristupnim cestama, pješačkim putevima i rampama i cjelokupnim hortikulturnim uređenjem okoliša.

Groblje će se nadograđivati u fazama po potrebi. Gradnja prve faze je započela 2019. godine i dovršena je 2021. godine. Obuhvaća centralni ceremonijalni trg sa zgradom mrtvačnice, pristupnim cestama i pješačkim putevima, parkiralištem te 124 grobna mjesta. Kad se izgradi u potpunosti, na ukupnoj površini od 3,7 ha, groblje će imati kapacitet od oko 3000 grobnih mjesta, odnosno više od 6000 ukopnih mjesta, čime će se zadovoljiti potrebe Grada Crikvenice za cijelo stoljeće.

Teren na kojem se nalazi groblje obuhvaća zapadnu / jugozapadnu padinu brijega, prosječnog nagiba 12-25 %. S prostora obuhvata se pruža pogled na planinu Učku, u smjeru sjeverozapada te na Jadransko more i otok Krk, u smjeru zapada.

TVRTKA

ADF d.o.o.

PROJEKTNI TIM

Brankica Petrović , Vladimir Petrović / ADF d.o.o.

SURADNICI

Anamarija Rodak / ADF d.o.o.

INVESTITOR

Grad Crikvenica

IZVOĐAČ

Izgradnja d.o.o.

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2014.

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2018.

GODINA POČETKA GRADNJE

2019.

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2021.

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

37000

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

10000

PROGRAM/VRSTA

Komunalna infrastruktura
Javni prostor
Urbanizam

LOKACIJA

Crikvenica