Neboderi: priručnik za aktivaciju

Foto: Saša Žic i učenici smjera intermedijski fotograf Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka
Foto: Saša Žic i učenici smjera intermedijski fotograf Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka
Foto: Saša Žic i učenici smjera intermedijski fotograf Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka
Foto: Saša Žic i učenici smjera intermedijski fotograf Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka
Foto: Saša Žic i učenici smjera intermedijski fotograf Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka
Foto: Saša Žic i učenici smjera intermedijski fotograf Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Publikacija Neboderi: priručnik za aktivaciju predstavlja jedinstvenu kombinaciju pogleda na arhitekturu riječkih stambenih nebodera te akcijskih koraka pomoću kojih je moguće aktivirati zapuštene i zaboravljene prostore ovih riječkih betonskih vertikala. Od istraživačkih tekstova do konkretnih savjeta za organizaciju i dizajnersko promišljanje, publikacija nudi uvid u povijest nastanka riječkih nebodera, ali i u proces nastanka projekta uređenja zajedničkih prostora. Objavljena u izdanju Društva arhitekata Rijeka u partnerstvu sa Sveučilištem u Rijeci i DeltaLabom – Centrom za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam, publikacija okuplja rezultate i iskustva četverogodišnjeg istraživanja i prostornih akcija na kojima su članovi Sekcije radili uz pomoć mnogobrojnih suradnika. Priručnik uključuje eseje, povijesni arhitektonski pregled najistaknutijih riječkih stambenih nebodera te osvrte na događanja koja su provedena u sklopu festivala. Autorske tekstove osim uredništva potpisuju Kristian Benić, Lidija Butković Mićin, Bia Gec i Petra Mrša. Sadržajno obrađuje osam nebodera iz riječkih naselja: Gornja Vežica, Sušak, Kozala, Rastočine, Turnić, Podmurvice, Zamet i Kantrida. Neki od predstavljenih autora i autorica, kao što su Igor Emili i Ada Felice Rošić, pripadaju najznačajnijim hrvatskim arhitektima druge polovice 20. st. U cijelom projektu svojim radovima sudjelovali su: Mia Bećirević, Ana Lokas, Maria Ljuština, Mirta Stipeč, Anastazija Stjepanović, Katarina Šantić, Nikolin Malbaša i Mate Rupić. Prezentirani su fotografski materijali koje potpisuju Kazimir Bišćan, Marie Kinkela, Damir Kvajo, Gordana Kvajo, Marija Maksimović, Deborah Mikelić, Petra Mrša, Matea Pentek i Mauro Sirotnjak, a dio reproducirane građe pripada fundusu Muzeja Grada Rijeke.

 

Neboderi: priručnik za aktivaciju

 

Izdavač: Društvo arhitekata Rijeka

Voditeljica projekta: Gorana Stipeč Brlić

Urednički tim: Martina Mataija, Ana Orlić, Damian Sobol Turina, Gorana Stipeč Brlić, Ariana Sušanj

Izvršna urednica: Ana Orlić

Lektura: Morana Matković

Autorski tekstovi: Kristian Benić, Lidija Butković Mićin, Bia Gec, Petra Mrša

Oblikovanje i prijelom: Martina Mataija, Ana Orlić

Ilustracije: Ariana Sušanj

Ilustracija naslovnice i karte: Marin Nižić

Istraživanje i priprema nacrta: Mia Bećirević, Ana Lokas, Maria Ljuština, Martina Mataija, Ana Orlić, Damian Sobol Turina, Mirta Stipeč, Anastazija Stjepanović, Katarina Šantić

Partneri: Sveučilište u Rijeci, DeltaLab – Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam

Tisak: Kerschoffset, 200 primjeraka

ISBN 978-953-48868-1-6

Zagreb, 2021.

Publikacija je sufinancirana i realizirana kroz programski pravac ‘Slatko i slano’ kao dio projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.

PROGRAM/VRSTA

Publicistički i/ili nakladnički rad