Poslovno-sportski centar na Radničkoj cesti

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Koncept ovog arhitektonskog rješenja generiran je objedinjavanjem nekoliko prostornih sklopova različitih funkcija, sadržaja i konstruktivnih zahtjeva, u jedan složeni matematički algoritam, koji svim svojim sadržajima daje jedinstveni oblikovni jezik, a istovremeno se translacijom i permutacijom svojih elemenata prilagođava potrebnim specifičnostima tih sadržaja.

Rješenje arhitektonske forme proizlazi iz zadanih urbanističkih parametara, funkcionalnih potreba i konstruktivnog rješenja. Specifičnom konstruktivnom trodimenzionalnom matricom skeletnog okvirnog rastera omogućava se jedinstveno oblikovanje i vizualna cjelovitost cijelog kompleksa. Matrica lako doživljava adicije i suptrakcije svojih elemenata, pa je adekvatno prilagođena različitim sadržajima i omogućena je potrebna gradacija visine ukupne forme, a prema potrebi ispunjena je transparentnim ili netransparentnim plohama, čime je stvoren prepoznatljiv i cjeloviti izraz arhitektonskog oblikovanja.

 

Lokacija svojim položajem uz Radničku cestu, u samoj blizini njenog čvorišta sa Slavonskom avenijom, s drugih strana okružena nižom i rahlijom stambenom, poslovnom i proizvodnom izgradnjom, zahtijevala je pažljivo zoniranje zadanih sadržaja. Radnička cesta zahtijevala je čvrsto pročelje, veći volumen i reprezentativnu namjenu a susjedna, stražnja i okolna izgradnja tražila je manji, niži i rahliji volumen.

 

Prema Radničkoj cesti izveden je poslovni centar, s čvrstim i reprezentativnim pročeljem, koje doprinosi oblikovanju pročelja same ulice. Prema stražnjoj strani čestice organizirana je aglomeracija raznih sadržaja sportskog centra koji se stupnjevito visinski spuštaju prema dnu čestice, te stapaju s okolnom izgradnjom.

 

Ukupna GBP-a građevine=22.094,m2

 

Etažnost i visina građevine=Po+P+8    

SURADNICI

Ljubomir Cota , Emilio Iličić / Cota i Cota d.o.o.

INVESTITOR

Euroagram TIS d.o.o.

IZVOĐAČ

Tehnika d.d.

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2015

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2016

GODINA POČETKA GRADNJE

2016

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2021

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

9.775 m2

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

22.094,00 m2

PROGRAM/VRSTA

Interijer
Zdravstvo
Sport i rekreacija
Poslovanje

LOKACIJA

Zagreb