Konavoski dvori

Foto: Dino Avdić
Foto: Dino Avdić
Foto: Dino Avdić
Foto: Dino Avdić
Foto: Dino Avdić
Foto: Dino Avdić

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Ambijent restorana Konavoski dvori dio svoje ljepote duguje rijeci Ljuti u Konavlima, jednoj od najčišćih rijeka u Hrvatskoj, ponornici koja izvire tek nekih 400 metara od samog restorana. Rijeka Ljuta zaštitni je znak restorana i najbolja moguća dobrodošlica posjetiteljima. Konavoski dvori nalaze se u prostorima nekadašnjih mlinica koje su dio kulturne baštine Konavala. U prostorno-planskoj dokumentaciji to je područje označeno kao značajan krajobraz, a sklop mlinica zaštićen je kao kulturno dobro. Cilj restorana bio je postati prvi zeleni restoran u Hrvatskoj, korištenjem obnovljivih izvora energije i organske hrane. Energetskom obnovom restorana, koja je sufinancirana sredstvima EU 2020. godine, ostvaren je prvi korak prema tom cilju. Prilikom uređenja interijera restorana implementiran je „zeleni“ koncept koji koristi ekološki prihvatljive i održive materijale, koji čine skladan spoj tradicije i suvremenog koncepta.

SURADNICI

INVESTITOR

Esculap Teo d.o.o.

IZVOĐAČ

TPC Hiša

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2016.

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2019.

GODINA POČETKA GRADNJE

2020.

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2021.

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

700

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

400

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE BEZ PDV-A (kn)

/

PROGRAM/VRSTA

Interijer

LOKACIJA

Konavle