Uljara Vodnjan

Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković

AUTORI

Emil Jurcan

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Proizvodni pogon uljare Vodnjan najstariji je još uvijek aktivni prostor za preradu ulja u Hrvatskoj, a ovim projektom nastavlja se ta preko sto godina stara tradicija produkcije osuvremenjene novom proizvodnom linijom strojeva. Kako je ta proizvodnja tekla unutar istog prostora kroz čitavo XX. stoljeće, građevina u kojoj se uljara nalazi njeguje slojeve različitih epoha i intervencija u svom interijeru. Cilj projekta bio je izložiti vidljivima tu bogatu povijest uljare koja je nadživjela tri države – austrougarske kamene zidove i drvene grede izvorne zgrade s kraja XIX. stoljeća, talijanske armiranobetonske nadvoje i fasadnu opeku na ulici iz doba ranog modernizma 30-ih godina prošlog stoljeća, kao i funkcionalne instalacije postavljene 70-ih godina kada je uljara djelovala kao samoupravna zadruga. Osim pažljive restauracije svih nabrojanih postojećih elemenata dodan je i novi suvremeni sloj koji se namjerno razlikuje u svojoj materijalizaciji – novi pregradni zidovi izvedeni su od vidljive opeke, a novi prostori za osoblje izvedeni su kao neovisna čelična konstrukcija umetnuta u centralni prostor uljare. Obnovom zgrade uljare zadržana je njena specifičnost da proizvodnja ulja i kretanje korisnika nije fizički razdvojeno nego se odvija u jedinstvenom prostoru, što omogućava korisnicima pregled nad samim procesom proizvodnje ulja, a arhitekturi daje posebnu karakteristiku u kojoj strojevi dominiraju prostorom. Naporom svih sudionika ovog projekta zadržan je ambijent industrijske baštine, ali ne kao uspomena na nekadašnju produktivnost već kao i dalje živi i aktivan prostor ljudskog rada.

SURADNICI

Dean Skira (dizajn svjetla) , Marko Martinčić (konstrukcija) , Tomislav Brčić (strojarstvo) , Ossana Šašinka (restauracija) , Rosana Nenadić (konzervacija)

INVESTITOR

Agroprodukt d.o.o.

IZVOĐAČ

Arena d.o.o.

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2020

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2021

GODINA POČETKA GRADNJE

2021

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2021

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

488,35 m2

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

488,35 m2

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE BEZ PDV-A (kn)

20.000.000,00 kn

PROGRAM/VRSTA

Interijer
Poslovanje

LOKACIJA

Vodnjan