Dječji vrtić Babarin u Sutivanu

Foto: Valerio Radmilović
Foto: Valerio Radmilović
Foto: Damir Fabijanić
Foto: Damir Fabijanić
Foto: sutivan.hr
Foto: Valerio Radmilović

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Vrtić je smješten u podnožju padine uz zapadni rub zelenog pojasa udoline – Dolca koja se pruža u smjeru sjever –  jug, između starog dijela naselja na zapadnim obroncima i novog dijela naselja na istočnoj strani. Objekt je prizemnica izlomljenog tlocrtnog oblika. Svojim dužim dijelom pruža se u smjeru sjever –  jug s tlocrtno izmaknutim vrtićkim jedinicama  u svrhu njihova otvaranja prema jugu. Objekt ima dvije vrtićke i jednu jasličku jedinicu. Visinska razlika terena unutar parcele u smjeru istok –  zapad iznosi cca 14 m iz čega je proizišlo urbanističko arhitektonsko rješenje u širem smislu. Unutar parcele ostvarena je pješačka komunikacija gornjeg i donjeg dijela naselja u vidu kaskadnih zelenih terasa povezanih stubama. U to rješenje uklopio se i koncept  krova vrtića kao igrališta na jednoj od kaskada. Kako se zgrada nalazi uz strmu padinu terena krovna terasa u funkciji igrališta mostom je povezana s terasom uređenog terena u pokosu koja tako postaje sastavni dio igrališta. Uzduž glavne unutarnje komunikacije na zapadnoj strani predviđen je atrij u svrhu dvostrukog osvjetljenja i povezivanja svih igrališta. Iz atrijskog prostora stepenice vode na krovnu terasu te „tunel“ do igrališta koje se proteže s istočne strane uzduž smještajnih jedinica i natkrivenog trijema. Natkrivanje trijema u funkcionalnom i estetskom smislu izvedeno je na način da je ispred svih ostakljenih dijelova na južnoj strani jedinica izveden široki prorez u krovnoj ploči radi kvalitetnijeg osvjetljenja s juga. Glavni ulaz u vrtić formiran je s uređenog pristupnog trga preko ulaznog trijema na jugoistočnoj strani. Svojim oblikovanjem i hortikulturnim uređenjem vrtić će se uklopiti u šire urbano rješenje naselja u okviru kojeg je predviđeno uređenje parka uzduž udoline do centra naselja.

 

PROJEKTNI TIM

Darinka Kuzmanić , Mirjana Radoš / Arhitektonski biro Ante Kuzmanić (arhitektonski projekt)

SURADNICI

Kate Šarić / Arhitektonski biro Ante Kuzmanić (arhitektonski projekt)

INVESTITOR

Općina Sutivan

IZVOĐAČ

Lavčević d.d.

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2017.

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2017.

GODINA POČETKA GRADNJE

2020.

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2021.

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

2804,00

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

768,19

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE BEZ PDV-A (kn)

13 000 000,00

PROGRAM/VRSTA

Odgoj i obrazovanje

LOKACIJA

Sutivan