IVANIŠIN. KABASHI. ARHITEKTI: Projekti i stvari

(IZVAN KONKURENCIJE)

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Način gledanja, način crtanja i način gradnje uzročno – posljedično su povezani. Način gledanja na stvari oko nas odražava naše razumijevanje svijeta, svemira, prirode koju nastanjujemo i umjetnih stvari koje iz prirodnih stvari proizvodimo – građevina, odnosno stvarne arhitekture. Projekt kao apstraktni entitet  sličan je Platonovoj formi – otkriven a ne od nas stvoren, ne imitativan poput notnog glazbenog zapisa. Kao stvar po sebi, sličan je Albertijevom projekcijskom prozoru – skup projiciranih slika i tekstova. Ne materijalan osim tinte, projekt je određenje buduće prisutnosti stvari u vidljivom svijetu čim bliže njihovoj stvarnoj materijalnoj prisutnosti. Mimo te inherentne stvarovitosti, stvarna građevina na stvarnom mjestu jest oduvijek konačni uzrok svakog projekta. Osim u konačnom proizvodu, bila to stvarna građevina ili tinta na papiru ako do gradnje ne dođe, za arhitekturu presudan odnos gledanje – crtanje – gradnja ostaje zabilježen i  u zapisima, slikama i stvarima koje s namjerom ili bez namjere otkrivamo, dodirujemo i proizvodimo prije, tijekom ili nakon rada na našim projektima u vezi s rješenjima konkretnih problema ili samo naizgled slučajno dok putujemo stvarnim ili zamišljenim prostorima, bibliotekama i zbirkama. Poredane u logičnom nizu ili razmještene u konkretnom prostoru, te riječi, slike i stvari mogu nadići svoju izvorno pomoćnu svrhu i postati instrumentima pojašnjenja rubnih uvjeta projekta, proširujući njegov obuhvat i osnovu – područje projekta.

I u današnjem svijetu neprekidnog događaja arhitektura ostaje konačno prostorno iskustvo. Ona zahtijeva bliski kontakt, moramo ju osjetiti i dotaknuti bez ikakvog posrednog filtera. Kao takva, arhitektura ne može biti proizvedena u praznini niti podučavana iz daljine. Arhitektura je suštinski stvarovita, čak i naši (digitalni) crteži su na svoj način stvaroviti. Čvrsto usidreno u svijetu stvari, stvar po sebi napravljena od stvari, svako djelo arhitekture je u suprotnosti sa svijetom događaja koji raste pred nama.

Na izložbi u Oris Kući arhitekture tom svijetu događaja suprotstavljamo naše projekte ne konceptualnim skupom u stvarnom prostoru razmještenih slika i stvari. U ovoj knjizi dodajemo riječi.

 

IVANIŠIN. KABASHI. ARHITEKTI: Projekti i stvari

 

Autori: Krunoslav Ivanišin, Lulzim Kabashi, Zvonimir Prusina

Nakladnik: Oris d.o.o., Oris Kuća arhitekture

Za nakladnika: Andrija Rusan

Predgovor: Vera Grimmer

Tekst: Krunoslav Ivanišin

Dizajn: Zvonimir Prusina

Tisak: Kerschoffset

Naklada: 300

Financijska potpora: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Zagreb, ACO, Alukonigstahl, Duravit, Imola, Leonardo, Lafaenza, Otis, Otp Dubrovnik, Peri, Studioharamina, Unijabeton, Wienerberger

ISBN: 978-953-8096-38-9

Zagreb, srpanj 2021. 

 

 

PROGRAM/VRSTA

Publicistički i/ili nakladnički rad