Stalni postav Muzeja Cetinske krajine – Sinj

Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Niz od četiri „sobe” sa zaglavnim „gumnom” definiran je slijedom laganih pregrada od tekstila. Te pregrade istovremeno nedvosmisleno usmjeravaju kretanje kroz postav i omogućuju nizanje manjih izložbenih cjelina u jasnoj narativnoj progresiji. Osmišljene kao sadržajna dopuna izložbenoj građi, kroz izvedbu hiperdimenzioniranih figurativnih motiva u paleti zelenih i plavih tonova, ove pregrade unose široki raspon suptilnih narativnih dopuna postava te postupnu izgradnju niza specifičnih ambijenata. Ovakvom evokacijom oprostorenog krajolika Cetinske krajine stvara se specifičan muzejski ugođaj u kojemu je svaki artefakt istaknut za sebe te je ujedno, kroz asocijaciju izabranih pozadinskih motiva otisnutih na platnenim pregradama, i pripojen širem prirodnom i kulturnom kontekstu tematskog i prostornog okvira Muzeja.

Sami izlošci te sav preostali muzejski sadržaj postavljeni su vertikalno u slojevima uz stranice ovih oplošja. Vertikalna organizacija sadržaja uz platnena oplošja odabrana je radi ekonomičnog raspolaganja inače skučenim prostorom namijenjenom trajnom postavu, koji se na ovaj način uslojava. Izlagački inventar sastoji se od niza paralelno postavljenih vertikalnih plošnih nosača i ukruta, ploha sa servisnim informacijama, elemenata fizičke zaštite od krađe ili oštećivanja, a sukladno potrebama izlaganja pojedinog tipa sadržaja. 

Evokativni prostorni okvir i izlagački inventar dopunjeni su točkasto raspoređenim izvorima ambijentalnog zvuka koji prate posjetitelja u prolasku postavom, unoseći dodatni narativni sloj. Postav kulminira višekanalnom multimedijalnom instalacijom u kružnoj zoni „gumna” koja prikazuje vezu između prirodnih ciklusa godišnjih doba i njihove refleksije na lokalne običaje i svetkovine.

PROJEKTNI TIM

Daria Domazet , Danijela Petričević Banović , Anita Librenjak , Anđela Vrca (koautorice koncepta postava)

SURADNICI

Petar Radović (ilustrator muzejskog postava) , Nives Sertić (autorica dizajna zvuka i 360° video instalacije)

INVESTITOR

Muzej Cetinske krajine – Sinj

IZVOĐAČ

Primat Logistika , Metalni proizvodi i njihovi sklopovi , Peroni S.p.A. , CustomDesign , Adde studio , Scale:it , Ars kopija , SGM Informatika , Pijole-G

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2017

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2020

GODINA POČETKA GRADNJE

2020

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2021

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

192

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

192

PROGRAM/VRSTA

Interijer
Kultura
Izložbe

LOKACIJA

Sinj