Oris

Nagrada Neven Šegvić za publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad na području arhitekture u 2021.

Foto: Damil Kalogjera

OBRAZLOŽENJE ŽIRIJA +

Od prvog broja sve do danas Oris nam u svojim mnogim inačicama pruža raskošnu mogućnost pisanja, čitanja, gledanja, slušanja, razgovora ugodnog o arhitekturi u različitim formatima i medijima, brojna izdanja i prigode iz stvarnog i virtualnog svijeta. Stotinu dvadeset šest brojeva lijepo oblikovanoga i sadržajnoga stručnog časopisa bilo bi dovoljno za ovu prigodu, ali Oris je više od stručnog časopisa u prenesenom i u doslovnom značenju: poučni i zabavni Dani Orisa, ozbiljne knjige, posebna izdanja, Kuća arhitekture, predavanja, izložbe i katalozi, digitalna platforma, okrenutost prema budućnosti i veza s tradicijom, cijela jedna biblioteka u analognom i digitalnom obliku. Tijekom dvadeset i više godina Orisova trajanja veliki svijet stiže k nama, a hrvatska se arhitektura otvara svijetu u direktnoj razmjeni različitih ideja, riječi i lijepih slika iz brojnih očišta. U toj razmjeni, baš kao što nam je u prvom broju časopisa i obećano, nismo samo promatrači, nego i ravnopravni sudionici, privatnom inicijativom na korist nekoliko generacija arhitekata i studenata. Andrija Rusan sa svojim vrijednim suradnicima doista je visoko podigao ljestvicu u hrvatskoj arhitektonskoj publicistici. Da je ljestvica podignuta i u našoj arhitektonskoj produkciji, među mnogim drugim čimbenicima možemo zahvaliti i njegovoj velikoj energiji i uredničkoj posvećenosti. Neizmjernu vrijednost Orisa kao još nezaključenog arhiva hrvatske arhitekture tek treba otkriti.

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Oris - časopis za arhitekturu i kulturu življenja djelovao je od 1998. godine, u dvomjesečnom ritmu i dvojezičnom (hrvatsko - engleskom) izdanju. Časopis se obraćao stručnoj javnosti (arhitektima, urbanistima, dizajnerima), ali i široj publici zainteresiranoj za arhitekturu, dizajn, fotografiju, teatar, vizualne umjetnosti i teoriju. Od 2012. godine časopis je dostupan i u elektroničkom izdanju.

Uređivačka koncepcija časopisa bazirala se na promociji i vrednovanju arhitekture koja predstavlja kulturni i društveni doprinos, a časopis je od svojih početaka bio usmjeren prema autorskoj arhitekturi i visokovrijednim radovima s određenim naglaskom na srednjoeuropskom kontekstu. Kontinuirano se nastojao održati uravnotežen omjer prikaza regionalnih i internacionalnih radova kako bi se istražili odnosi i veze između lokalnih i inozemnih praksi, bilo da je riječ o globalnim, internacionalnim tendencijama ili drugim regionalnim scenama.

Struktura časopisa nije čvrsto fiksirana po rubrikama, nego se časopis sadržajno prilagođavao tematskom okviru broja i aktualnim događanjima. Iz tog razloga je svaki broj drugačiji u smislu zastupljenosti različitih područja pri čemu se nastoji da prilozi formiraju tematske cjeline ili da su u određenoj mjeri sadržajno povezani. Časopis njeguje i tradiciju opsežnih intervjua s najeminentnijim protagonistima internacionalne i lokalne scene.

Sadržajno težište časopisa je prikaz recentnih arhitektonskih praksi, a pratila su se i zbivanja iz područja dizajna, fotografije, mode, teatra, vizualnih umjetnosti i teorije. Oris su od 1998. uređivali: Ante Nikša Bilić, Damir Fabijanić, Sanja Filep, Tadej Glažar, Vera Grimmer, Ante Rašić, Andrija Rusan, Urša Komac, Matej Mljač, Mateja Medvedič, Silva Kalčić, Maroje Mrduljaš, Ana Šilović, Alan Kostrenčić, Ana Dana Beroš, Miranda Veljačić, Tamara Zamelli, Marko Golub i Dubravka Jančić.

Dizajn je bitna odrednica identiteta i koncepcije časopisa pri čemu se nastojala uskladiti vizualna dojmljivost s čitljivošću i preglednošću sadržaja. Dizajn se u redovitim ciklusima obnavljao pa prvih 49 brojeva potpisuje Studio Rašić iz Zagreba, a od broja 50 Oris se prelama prema dizajnu Damira Bralića, Vanje Cuculića i Nikole Đureka.

U 2018. godinu, u kojoj smo obilježili dvadesetu godišnjicu postojanja, ušli smo s novim uredničkim konceptom časopisa Oris.
Novi urednički koncept bio je popraćen novim dizajnom koji potpisuje Borjana Katić, a ostvaruje kontinuitet s prethodnima zadržavajući suvremeni vizualni jezik, no uvodi dinamičniju izmjenu priloga koju zahtjeva novi koncept. 

U 2021. godini privremeno smo prekinuli izdavanje časopisa Oris.

 

Časopis Oris 1998. – 2021.

Oris 126:

Suizdavači: ORIS d.o.o., Oris Kuća arhitekture

Za izdavača:  Andrija Rusan

Glavni urednik:  Maroje Mrduljaš

Uredništvo:  Vera Grimmer, Maroje Mrduljaš, Andrija Rusan, Ana Bedenko, Frano Petar Zovko

Urednički savjet:  Ante Nikša Bilić, Tadej Glažar

Oblikovanje:  Borjana Katić

Tipografija:  FF DIN, GeogrotesqueSlab

Prijelom:  Sara Pavleković Preis

Priprema nacrta za tisak:  Frano Petar Zovko

Prijevod:  Ana Bedenko, Branka Svetlin, Terezija Šijaković Bošković, Vera Grimmer

Lektura:  Katarina Rožar, Terezija Šijaković Bošković, Emanuel Maloča

Tisak:  Kerschoffset d.o.o.

ISSN 1331 – 7571

PROGRAM/VRSTA

Publicistički i/ili nakladnički rad