Dječji vrtić Mendula

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Unutar nedefinirane matrice naselja Pirovac, u neposrednoj blizini osnovne škole projektira se vrtić Mendula kao strukturni sklop tri vrtićke i jedne jasličke jedinice smještenih unutar dvije etaže.

Objekt je „utisnut“ unutar postojećeg, stihijski izgrađenog tkiva naselja tako da se, iako u ograničenom prostoru, uspijeva ostvariti dovoljno površine vanjskih terena po djetetu, kao i funkcionalno organizirati prostor vrtića. Tlocrtna organizacija je jasna i jednostavna.

Sve vrtićke jedinice orijentirane su južno, međusobno odijeljene sklopom garderoba i sanitarija. Na sjeveru, centralno, smješta se natkriveni ulaz i hall na koji se vežu skupne jedinice te izlazi na vanjske terene (u prizemlju igralište, na katu natkriven i ograđen prostor za igru). Na istoku se iz halla pristupa PVN-u, a na zapadu tehničkom sklopu i stubištu.

Objekt je raščlanjen na tri ortogonalna kubusa, različitih tretmana površina i visina. Etaža kata koncipirana je na način da je jednak udjel zatvorenog prostora vrtićkih baterija kao i vanjskog igrališta. Otvoreno vanjsko igralište kata, omeđeno prošupljenom opnom zida prema jugu i osigurano mrežama u boji čini važan oblikovni element pročelja objekta koji se i štiti od okoline ali je djelomično i pušta unutar kuće. Krovni prozori PVN-a i jedinica na katu daju dodatno zenitalno svjetlo te stvaraju zanimljivu petu fasadu i igru svjetla i sjene u interijeru.

Stroga tektonika kostura suprotstavlja se pročeljima dinamiziranih otvora, boja i tekstura koje omekšavaju i čine lepršavim oblikovanje vrtića. Kuća jednostavnim oblikovanjem smiruje napet ambijent neorganiziranog konteksta, ali se dinamičnim tretmanom ovojnice u njega ipak uklapa.

TVRTKA

25,4mm

PROJEKTNI TIM

Ivana Lozić , Marko Paić / 25,4mm

SURADNICI

Elektromix d.o.o. , Građevinski projekt d.o.o. , Win projekt d.o.o.

INVESTITOR

Općina Pirovac

IZVOĐAČ

Agrad d.o.o. , Škrinjica d.o.o.

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2016.

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2018.

GODINA POČETKA GRADNJE

2019.

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2021.

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

1410

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

690

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE BEZ PDV-A (kn)

7 100 000.00

PROGRAM/VRSTA

Odgoj i obrazovanje

LOKACIJA

Pirovac