Stambeno-poslovna zgrada u Voćarskoj ulici

Foto: Filip Beusan
Foto: Filip Beusan
Foto: Filip Beusan
Foto: Filip Beusan
Foto: Filip Beusan
Foto: Filip Beusan

AUTORI

Igor Franić

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Glavne odrednice zatečene lokacije su početak Voćarske, blizina kružnog toka i ulica u nagibu na početku zagrebačkih obronaka. Postojeće građevine formiraju uličnu frontu dimenzijom i izgledom koji odstupaju od očekivane kvalitete ambijenta gradskog živog raskrižja. Nova struktura obuhvaća dvije parcele, na brojevima 3 i 5, u potpunosti interpolirane unutar fronte ulične fasade. Razapeta i precizna linijska struktura objedinjuje sve sadržaje i uspostavlja novu dimenziju i mjerilo urbanog prostora. Zatečeni slučajni lomovi rubova parcela linijskom pročelju daju perspektivnu korekciju, formirajući jasan rub koji ukazuje na to da se radi o dvojnom objektu. Odabrani materijal opeke nastavlja niz postojećih okolnih objekata. Crna boja predstavlja podlogu/paspartu prirodnoj zemljanoj boji opekarskog bloka. Ulična i dvorišna strana imaju jednaku strukturu opne, no razlikuje se u karakteru rastvaranja. Ulična fronta je mirnija, s trakastim prozorima, dok je dvorišna porozna, slobodnija i komponirana sukladno logici interne organizacije prostora. Tlocrti su organizirani kao slobodan plan. Sanitarni/servisni otoci raspoređeni unutar dozvoljenog tlocrtnog opsega dijele prostor u moguće funkcionalne cjeline, ostavljajući poglede slobodnima. Linija interijera uz oba pročelja kontinuirana je, jedinstvena uporabljiva radna ploha. Raznoliki stambeni prostor, koji uključuje i jedan dupleks smješten na zadnjim dvjema etažama, nalazi se iznad liječničke ordinacije, a neposredno uz prometnicu s poluetažnim odmakom su garažni i poslovni sadržaji.

PROJEKTNI TIM

Zorana Debeljuh , Tajana Derenčinović Jelčić , Andreja Dodig , Sonja Franić , Petar Reić , Josipa Sarić , Simona Sović Štos

SURADNICI

IZVOĐAČ

Kardum d.o.o.

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2008

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2010

GODINA POČETKA GRADNJE

2012

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2021

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

431

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

272

PROGRAM/VRSTA

Stanovanje
Poslovanje

LOKACIJA

Zagreb