Rijeka nadohvat grada – Urbanističke ideje o Savi u Zagrebu

Foto: Zvonko Radičanin (fotografija na naslovnici)
Foto: n/p
Foto: n/p
Foto: n/p
Foto: n/p
Foto: n/p

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

U knjizi su prikazani prikazati rezultati istraživanja prijedloga za uređivanje rijeke Save na području Zagreba, kojim je u razdoblju od 1899. do 2017. godine evidentirano 117 prijedloga, svrstanih u grupe strateških dokumenata prostornog uređenja, provedbenih dokumenata prostornog uređenja, urbanističkih, urbanističko-arhitektonskih i arhitektonskih projekata, idejnih studija/stručnih ekspertiza te zamisli/usmjerenja.

Provedena analiza evidentiranih prijedloga ukazala je na zajedničke i suprotstavljene koncepte, a posebno su obrađena urbanistička, arhitektonska, pejzažna, hidrotehnička i prometna obilježja prijedloga. Prijedlozi su  kronološkim redom prikazani u katalogu koji, zajedno s iscrpnim popisom literature i zastupljenih autora, doprinosi poznavanju teme urbanističkog pitanja Save u Zagrebu u cjelini i stručnjaka koji su u njegovom razmatranju sudjelovali.

Knjiga je namijenjena svima koji se trajno ili povremeno bave temom „Zagreba na Savi“, kao izvor podataka o stoljeću promišljanja prostora Save u gradu – od odluke o početku regulacije Save u Zagrebu 1899., do suvremenih nastojanja i uvjeravanja o opravdanosti novih zahvata. To je osobito važno u kontekstu suprotstavljenih pogleda o pitanju Save u Zagrebu, jer ne postoji interdisciplinarni konsenzus o mogućim i trajno prihvatljivim scenarijima. Buduće bi planiranje trebalo sagledavati cjelovito područje toka Save na širem gradskom području, a vizionarski pristup, koji uvažava sve komponente održivosti, u kombinaciji s arhitektonskom vrsnoćom, transparentnim procedurama i dobrom komunikacijskom strategijom mogao bi biti recept za uspjeh, uz preduvjet zadovoljavanja temeljnih postavki: stabilizacije razine podzemnih voda, sigurnosti opskrbe pitkom vodom u budućnosti i trajne zaštite od poplava.

 

Rijeka nadohvat grada Urbanističke ideje o Savi u Zagrebu

 

Autorica: Irena Matković

Nakladnici: UPI-2M Plus d.o.o. i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Za nakladnike: Tomislav Dolenec, Bojan Baletić

Urednica: Ariana Štulhofer

Recenzenti: Mladen Obad Šćitaroci, Sanja Gašparović

Fotografija na naslovnici: Zvonko Radičanin

Oblikovanje i prijelom: Saša Stubičar

Lektura i korektura: Mira Pavlica-Stojčević

Prijevod sažetka: Neda Borić, Rudolf Vedo

Izdavanje knjige podržali: Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Grad Zagreb, Hrvatske vode i Hrvatska komora arhitekata

Tisak: Tiskara Zelina d.d.

Naklada: 300 primjeraka

ISBN: 978-953-7703-64-6

Zagreb, srpanj, 2021.

PROGRAM/VRSTA

Publicistički i/ili nakladnički rad