Članak u časopisu: ARHITEKTURA 151
Funkcija objekata fizičke kulture u slobodnom vremenu čovjeka
datum/vrijeme
31.12.1974.