Fragmenti iz postavki o pristupu građevinskim intervencijama u prostoru Staroga grada