DAZ Vas poziva na predstavljanje knjige „Lovro Perković – Estetika prostora i senzibilitet konteksta“ autorice dr. sc. Sandre Uskoković.

O knjizi će govoriti dr. sc. Feđa Vukić,  Maroje Mrduljaš i dr. sc.Tomislav Premerl

Predstavljanje knjige održat će se u ponedjeljak, 29. veljače 2016. s početkom u 19 h u Društvu arhitekata Zagreb, Trg Bana Josipa Jelačića 3/1.

Knjiga Lovro Perkovic?: Estetika prostora i senzibilitet konteksta, autorice Sandre Uskokovic?, izas?la je u studenom, u izdanju Exlibris d.o.o. iz Zagreba.

Naslov knjige Lovro Perkovic?: Estetika prostora i senzibilitet konteksta proizlazi iz slojevitog pristupa arhitekta njegovim djelima. Ona ne predstavljaju samo imaginativne metamorfoze (tadas?njeg) svijeta, nego i osobiti odaziv na drus?tvene, praktic?ne, tehnic?ke, ekspresivne i simbolic?ke probleme.

{“list”:{“27999 “:”fi18968”,”27998 “:”fi18969″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Opisujuc?i i obrađujuc?i arhitektovu biografiju, građevne tipove, vremenska razdoblja, knjiga nudi c?itatelju polazis?te za upoznavanje jednog aspekta bogate i specific?ne povijesti moderne arhitekture u Dalmaciji, istraz?ene i opisane kroz djela Lovre Perkovic?a. Pri tome je autorica nastojala Perkovic?eva djela objasniti kao kritic?ke argumente, a ne samo kao predodređene paradigme, polazec?i od toga da je svaka arhitektura svojevrsni argument izraz?en u materijalu.

Knjiga je pokus?aj da se Perkovic? sagleda ne samo kao arhitekt, vec? i kao urbanist, teoretic?ar, inz?enjer, kako bi se pribliz?ili njegovom umjetnic?kom duhu i umu, namjerama u pozadini pojedinac?nog djela, ali i tenzijama između idealne vizije i ogranic?avajuc?e realnosti. Perkovic?eva arhitektura ne bi postigla svoje puno znac?enje da nije prekorac?ila drus?tveni sadrz?aj, buduc?i da Perkovic? nije bio ni ideolog ni estetic?ar: njegove ideje su poticale oblike, a oblici ideje. Perkovic? je bio kako tradicionalist tako i modernist. Iz tradicije je nastojao apstrahirati glavne principe i saz?eti ih u formalni sustav vlastitih pravila prikladnosti. Pripadnost kritic?kom regionalizmu, podrz?ana njegovim senzibilitetom prema regionalnim obiljez?jima, unijela je progresivne i idealistic?ke obrasce u Perkovic?ev regionalni izraz.

Autorica Sandra Uskokovc? rođena je 1971. u Dubrovniku. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Zagreb – Odsjek za povijest umjetnosti. Radila je kao istraz?ivac? i stipendist u ICCROM, Rim (2003) i UNESCO, Pariz (2005-2006). Magistrirala je na George Washington University (2004). Doktorirala je 2010. godine na Filozofskom fakultetu Sveuc?ilis?ta u Zagrebu, na Odsjeku za povijest umjetnosti. Docentica je na Sveuc?ilis?tu Dubrovnik, Odjel za umjetnost i restauraciju. Svoje interese za likovno i literarno objedinjuje pis?uc?i c?lanke i recenzije za niz domac?ih i stranih c?asopisa. Sudionica je brojnih međunarodnih struc?nih konferencija i simpozija u SAD-u, Aziji i Europi.  Objavila je knjige Moderna arhitektura Dubrovnika kao kulturna bas?tina (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2009) i Suvremena arhitektura u povijesnom ambijentu, Uvaz?avanje ili ignoriranje konteksta? (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2013). Njeno područje istraživačkog interesa obuhvaća: umjetničku kritiku, teoriju i povijest arhitekture, vizualnu kulturu i suvremene umjetničke prakse. 

U nastavku stranica prenesena iz Telegrama 31.12.2015. str. 24

{“list”:{“27997 “:”fi18967″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Izvor/autor/DAZ