Gotovo nula energetske zgrade veliki su potencijal za značajno smanjenje energetske potrošnje, a istovremeno povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i zaštitu okoliša. Kombinacija mjera koje daju troškovno optimalnu cjelinu, vještina je koja zahtjeva integralni pristup i uključivanje svih sudionika u projektiranju i osmišljavanu energetskog koncepta.

Direktiva o energetskim svojstvima zgrada 2010/31/EU uvodi pojam gotovo nula energetske zgrade, te traži da od 31. prosinca 2020. godine sve nove zgrade budu gotovo nula energetske, odnosno da od 31. prosinca 2018. godine nove zgrade javne namjene budu gotovo nula energetske. Hrvatska će ubrzo morati uspostaviti ciljeve za povećanje broja gotovo nula energetskih zgrada i nacionalnim planovima definirati realizaciju tih ciljeva.

Ova edukacija svojim stručnim programom izravno doprinosi edukaciji arhitekata i ostalih sudionika u gradnji, te razumijevanju novih zakonodavnih okvira. Osnovni sadržaj edukacije je razmatranje suvremenih rješenja energetskog koncepta zgrada kako pri obnovi postojećih, tako i pri gradnji novih zgrada. Edukacija obuhvaća zakonodavni okvir, nove materijale, projektiranje zgrada gotovo nulte energije, suvremene energetske koncepte u zgradama, energetsku obnovu zgrada, energetsku obnovu zgrada zaštićenih spomenika kulture te mogućnosti korištenja sredstava EU i HR fondova za projekte povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih energetskih izvora.

Edukaciju arhitekata u području projektiranja zgrada gotovo nulte energije provodi Udruženje hrvatskih arhitekata uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

POPIS STRUČNIH SURADNIKA – PREDAVAČA U PROGRAMU EDUKACIJE:

Željka Hrs Borković, dipl. ing. arh. – energetski pregledi i energetska obnova zgrada, primjeri iz EU

dr. sc. Borka Bobovec, dipl. ing. arh./mr.sc. Nada Marđetko Škoro, dipl. ing. građ. – područje građevinsko-tehničke regulative

Toni Borković, dipl. ing. arh. – gradnja suvremenih niskoenergetskih i gotovo nula energetskih zgrada

Mirna Sabljak, dipl. ing. arh. – energetska obnova zgrada zaštićenih spomenika kulture

Goranka Tropčić Zekan, dipl. ing. stroj. – suvremeni energetski sustavi u zgradama

TERMINI ODRŽAVANJA EDUKACIJE:

12.9.2015. Zagreb – u prostoru Udruženja hrvatskih arhitekata, Trg bana Josipa Jelačića 3/1, Zagreb

26.9.2015. Čakovec – u Tehnološko inovacijskom centru (TICM), Bana Josipa Jelačića 22b, Čakovec

3.10.2015. Rijeka – u prostoru Društva arhitekata Rijeka, Ivana Dežmana 2a, Rijeka

Radionice u Čakovcu i Rijeci organiziraju se u suradnji s Udruženjem arhitekata Međimurja i Društvom arhitekata Rijeka.

CIJENE KOTIZACIJE ZA SUDIONIKE:

Redovna: 720 kn + PDV

Članovi UHA-e (tj. lokalnih društava arhitekata): 400 kn + PDV

Studenti*: 160 kn + PDV

*maksimalno 10 studenata po radionici

RANE PRIJAVE:

Za radionicu u Zagrebu rane prijave i uplate primaju se do 1.9.2015.

Cijena: 500 kn + PDV

Članovi UHA-e: 280 kn + PDV

Studenti: 160 kn + PDV

Za radionicu u Čakovcu rane prijave i uplate primaju se do 15.9.2015.

Cijena: 500 kn + PDV

Članovi UHA-e: 280 kn + PDV

Studenti: 160 kn + PDV

Za radionicu u Rijeci rane prijave i uplate primaju se do 22.9.2015.

Cijena: 500 kn + PDV

Članovi UHA-e: 280 kn + PDV

Studenti: 160 kn + PDV

Napomena: članovi UHA-e koji ostvaruju popust moraju imati podmirenu članarinu za 2015.

Za sve sudionike edukacije osigurani su stručni materijali, kava i lagani ručak.

Broj sudionika po radionici: 40

Prijavu na radionicu možete izvršiti putem e-maila: martina.stjepandic@uha.hr slanjem sljedećih podataka:

  1. ime i prezime
  2. broj mobitela/telefona
  3. e-mail
  4. za koji grad se prijavljujete

**za ostvarenje popusta, molimo navedite jeste li član UHA-e i kojeg lokalnog društva, ili student

Nakon potvrde o zaprimljenoj prijavi, koju ćete primiti putem e-maila (ovisno o raspoloživim mjestima), uplatu kotizacije možete izvršiti na račun UHA-e prema dostavljenoj ponudi.