{“list”:{“27513 “:”fi18664″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

DAZ Vas poziva na predavanje iz X ciklusa Arhitektura i naslijeđe Društva arhitekta Zagreba: “EDUKACIJA I MEĐUDISCIPLINARNA SURADNJA NA ARHITEKTONSKOM NASLIJEĐU” koje će se održati  05. 11. 2015. u 18 sati u prostorijama DAZ-a, Trg bana Josipa Jelačića 3/1.

Kroz tri predavanja koja će predstaviti metode rada na tri relevantne obrazovne institucije vezano uz temu graditeljskog naslijeđa i arhitektonske plastike, metode, načela i prakse u edukaciji namjera nam je potaknuti međudisciplinarnu suradnju u području arhitektonskog naslijeđa.
Predavanja i prezentaciju vezano za edukacijsku praksu održat će mr.sc. Alan Braun s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu,  Alen Novoselac, prof. s Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, te gosti s Umjetničke akademije u Splitu mr.sc. Ivo Donelli, izv.prof. i doc. Siniša Bizjak, restaurator i konzervator.

Predavanja su  uvrštena u sustav Stalnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata  i boduju se s 4 boda.

mr.sc. Alan Braun
Arhitektonski fakultet u Zagrebu
PROBLEMATIKA GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
U NASTAVI ARHITEKTONSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

{“list”:{“27515 “:”fi18669″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Detalj projekta Zagrebačke gradske biblioteke,
radionica Graditeljskog naslijeđa, Stara klaonica, Zagreb, 2015

Složen interdisciplinarni proces bavljenja problematikom obnove graditeljskog naslijeđa, studentima zagrebačkog Arhitektonskog fakulteta, pojašnjava se kroz ciklus redovnih i izbornih kolegija tijekom završnih semestara preddiplomskog i diplomskog studija.
U nastavi prediplomskog studija, temeljna znanja iz područja obnove graditeljskog naslijeđa, studentima se tumače u okviru redovnog kolegija „Zaštita i obnova graditeljskog naslijeđa“ te kroz ciklus terenskih obilazaka hrvatskog prostora i arhitekture.
U nastavi diplomskog studija, više izbornih kolegija i radionica, nude specijalizirana znanja za studente koji u završnoj etapi studija žele produbiti znanja iz ovog područja. Kolegiji kao što su „Dokumentiranje graditeljskog naslijeđa“, „Istraživanje i proučavanje graditeljskog naslijeđa“ ili „Radionica graditeljskog naslijeđa“, studentima približavaju sve ključne etape u procesu obnove graditeljske baštine – od vještine izrade arhitektonskog snimka postojećeg stanja, preko osnova znanstvenog istraživanja i izrade konzervatorskog elaborata do procesa rada na projektnoj dokumentaciji za složene projekte obnove graditeljskog naslijeđa.

{“list”:{“27514 “:”fi18663″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Terenska nastava Trsat,  Rijeka, 2015.

Životopis mr.sc. Alan Braun, dipl.ing.arh.
 
Alan Braun rođen je 1966. godine u Rijeci. Diplomirao je 1994. godine na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu od kada je zaposlen pri Katedri za teoriju i povijest arhitekture. Magistrirao je 2001. godine na istom fakultetu radom “Zagreb – grad i arhitektura osamdesetih godina XIX. stoljeća”.
Predstojnik je Zavoda za graditeljsko naslijeđe Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Predsjednik je Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara grada Rijeke i povjerenstva Ministarstva kulture za dodjelu dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te član upravnog odbora ICOMOS-a Hrvatske i Hrvatskog vijeća za kulturna dobra.
Projekti i realizacije (izbor):
obnova kurije Hrašće pokraj Ozlja, 1997.-2000.; obnova mauzoleja Gorup, 2003. i mauzoleja Kopaitić-Battagliarini, 2008.-2009., groblje Kozala u Rijeci, obnova pravoslavne crkve u Plaškom, 2004.-2007.; obnova benediktinskog samostana na Mljetu, 2005.-2010.; franjevačkog samostana u Poratu na Krku, 2007.-2009.; dominikanskog samostana u Rijeci 2010.-2011.; obnova Francuskog paviljona u sklopu Studentskog centra u Zagrebu, 2008.-2014., obnova patricijske gradske kuće Moise u Cresu, 2011.-2013., obnova pročelja stambenog sklopa arhitekta Ivana Vitića u Laginjinoj ulici u Zagrebu, 2011.-2013, obnova obiteljske kuće u Jujevskoj ulici u Zagrebu, 2015.

Alen Novoselec prof. 
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

METODOLOGIJA, NAČELA I PRAKSA U EDUKACIJI STUDENATA IZ PODRUČJA KAMENE ARHITEKTONSKE PLASTIKE

{“list”:{“27512 “:”fi18665″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Predavanje donosi kratku analizu razvoja i promjena u pristupu konzervatorsko-restauratorskoj struci i refleksije tih promjena na provođenje nastave, od osnutka Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina ALU u Zagrebu do danas.
Razvoj i promjene u planu i programu nastave kolegija Konzerviranje i restauriranje kamene i arhitektonske plastike, značenje Kiparstva kamen kao integralnog kolegija i zaokret u praksi.
Metodološko-tehnološke smjernice struke i primjena u edukaciji.
Materijali, istraživanja i interdisciplinarnost kroz nastavu i primjeri u praksi koja se provodi sa studentima
Pregled dosadašnje suradnje (međuinstitucionalna, međusveučilišna) i mogućnosti novih oblika suradnje.

{“list”:{“27511 “:”fi18666″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Životopis Alen Novoselec

Rođen 23.08.1969 u Varaždinu.
DIplomirao na Nastavničkom odsjeku-kiparski smjer, Akademije likovnih umjetnosti i stekao naziv Profesor likovne kulture
Polazio poslIjediplomski studij konzerviranja i restauriranja u Ljubljani i doktorski kiparstva na ALU u Zagrebu.
Radi na Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina ALU u Zagrebu kao izv. prof.
Voditelj projekta Aleja skulptura na savskom nasipu te Park skulptura i dvorac Jakovlje za Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
Izražava se i javno djeluje kroz različite oblike umjetničke prakse (skulptura, instalacija, performans, land art, akcija, fotografija, video)

mr.sc. Ivo Donelli, izv. prof. 
doc. Siniša Bizjak, restaurator i konzervator 
Umjetnička akademija u Splitu

UZROCI PROPADANJA KAMENA, 
STUDENTSKA PRAKSA NA PRIMJERU RESTAURATORSKOG ZAHVATA NA OLTARU GOSPE OD ZDRAVLJA U CRKVI BLAŽENE DJEVICE MARIJE  U ROGOZNICI 

{“list”:{“27510 “:”fi18667″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Oltar Gospe od Zdravlja bio je posljednji oltar u nizu konzervacija-restauracija pet oltara u Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rogoznici. Radovi na njemu izvršeni su u periodu od listopada do prosinca 2014. godine.Radovi su izvođeni pod vodstvom docenta Siniše Bizjaka uz suradnju akademskog kipara Tomislava Šalova. Konzervatorsko-restauratorski zahvati obuhvatili su arhitektonsku dokumentaciju zatečenog stanja oltara u računalnom programu AutoCad, dijagnostiku te radove čišćenja i sanacije oštećenja.
Oltar je smješten na unutrašnjem zapadnom zidu, u desnoj lađi crkve. Vrijeme točne izrade i izgradnje oltara nije bilo moguće odrediti, čak uz to što je na menzi oltara ugravirana godina 1893. Sudeći po stilskim obilježjima oltara, vrlo je vjerojatno da je isklesan ranije, a možda samo donesen u crkvu Gospe od Zdravlja 1893. godine.

{“list”:{“27509 “:”fi18668″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Oltar je bio u vidno lošem stanju, sa statičkim poremećajem,  mehaničkim oštećenjima uzrokovanim korozijom željeznih trnova i zatega te nedostajućim dijelovima mramora. Vrlo su primjetna i onečišćenja uzrokovana djelovanjem čađe, osobito u gornjim dijelovima oltara; područje atike, kapitela i profilacija stupova, gdje je kamen znatno potamnio. Čađa je nastala, osim prilikom gorenja svijeća u crkvi, i požarom koji je izbio u crkvi početkom 20. stoljeća. Kako se mramor osipao na mnogim mjestima i korozija željeza je napravila veliku štetu, uzeti su uzorci za laboratorijske analize stanja mramora te eventualne zasićenosti topljivim solima. Sumnjalo se na kloride Cl- zbog blizine mora samog objekta. Analiza je pokazala da topljivih soli uopće nema unutar objekta već da je cjelokupno osipanje uzrokovano čišćenjem i pranjem oltara neadekvatnim sredstvima na bazi klora tijekom minulih desetljeća. Oltar je gotovo u potpunosti rastavljen zbog izmjene svih korodiranih željeznih spojnica, te kasnije sastavljen uz prokromske vezivne elemente.
U svim segmentima restauratorskog zahvata su sudjelovali  studenti studija konzervacije-restauracije kamena sa Umjetničke akademije u Splitu.

Životopis mr. sc. Ivo Donelli, izv. prof.

Rođen 1954. godine u Metkoviću. Srednju školu za Primjenjenu umjetnost odjel kiparstvo, završio je u Splitu. Pedagošku akademiju studirao je u Zadru i Splitu gdje stječe zvanje prof. Likovnog odgoja i povijesti umjetnosti. Školu za konzervaciju i restauraciju pri ICCROM centru završava u Rimu  Kao konzervator restaurator radio je u Arheološkom muzeju u Zadru, Muzeju Hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu i Arheološkom muzeju u Splitu. Od 2000. godine stalno je zaposlen na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu na Odjelu konzervacije i restauracije, odsjek za kamen, u statusu izvanredenog profesora. 

Životopis doc. Siniša Bizjak, restaurator i konzervator

Diplomirao na Umjetničkoj Akademiji Sveučilišta u Splitu 2003.
Zvanje: dipl. restaurator – konzervator
Dobitnik UNESCO-ve stipendije za specijalizaciju u konzervaciji restauraciji kamena u «Centro Europeo di Venezia per i mestieri della conservazione del patrimonio architettonico», San Servolo, Venecija, 2003.
Djelatnik Hrvatskog restauratorskog zavoda, odjela za kamen u Splitu, od 2005. – 2008. godine.
Položen stručni državni ispit iz konzervatorsko restauratorske djelatnosti 2006. godine. 
Asistent pri odjelu za restauraciju i konzervaciju kamena na Umjetničkoj Akademiji u Splitu od 2003. do 2008. godine
Izabran u zvanje predavača u polju likovnih umjetnosti, grana restauracija, kolegiji konzervacija i restauracija kamena i kiparska tehnologija siječanj, 2008. godine.
Stalno zaposlen na Umjetničkoj Akademiji u Splitu od 2008. godine.
Izabran u zvanje docenta 2012. za Umjetničko područje, primijenjena umjetnost, grana konzervacija i restauracija
Student završne godine doktorskog studija „Arheologija Istočnog Jadrana“, Filozofski fakultet Zadar
Predstojnik odsjeka za konzervaciju i restauraciju UMAS-a od 2012. do 2014. god.
Godišnja nagrada Ministarstva kulture RH „Vicko Andrić“ za posebna dostignuća u konzervatorsko restauratorskoj djelatnosti, 2013.

?