Društvene vijesti:Drugo savjetovanje arhitekata Jugoslavije u Beogradu