DOŽIVJETI UTVRDU MONTE GROSSO
Stručna istraživanja provedena na utvrdi u okviru projekta “Adrifort”

Autorice: mr.sc. Jadranka Drempetić, dipl.ing.arh. i Klara Pustijanac, d.i.a.

Projekt ADRIFORT sufinanciran je od strane EU u  okviru programa IPA Jadranska prekogranična suradnja a odnosi se na uređenje dijela fortifikacijskog sustava Grada Pule na području Štinjana.  

Projekt provodi Grad Pula u suradnji sa Sveučilištem Juraj Dobrila i Istarskom županijom uz uključivanje predstavnika građanskih inicijativa.

 U Sklopu projektnih aktivnosti izrađen je elaborat  za utvrdu Monte Grosso u Štinjanu koji obuhvaća konzervatorsku podlogu, statički izračun i idejna rješenja pristupa utvrdi.