Dom zdravlja “Centar” 8autor i odgovorni projektanti: Dražen Juračić, Branko Kincl