Dekanat filozofskog fakulteta u Zagrebu raspisuje natječaj za izradu idejne skice nove zgrade filozofskog fakulteta