Dalmantika prediona konca Sinj ( arhitektonski projektni zavod-Zagreb, odgovorni projektant:arh. Lav Horvat, konstruktor:ing. Ferdo Keller