Članak u časopisu: ČIP 71
Četiri mape grafike
datum/vrijeme
31.12.1958.