Centralnom komitetu komunističke partije Jugoslavije – II. Kongres inženjera i tehničara Jugoslavije