Centar za terapiju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika u Krapinskim toplicama (projektant: Josip Dragičević, dipl.ing.arh.)