Centar za ginekološki karcinom ginekološke klinike u Zagrebu (projektant: Zoja Dumengjić, dipl.ing.arh.)