Članak u časopisu: ARHITEKTURA 105
Centar “Skenderija” u Sarajevu (projektant: Živorad Janković, dipl.inž.arh., Halid Muhasilović, dipl.inž.arh.)
datum/vrijeme
31.12.1970.