Časopis: ČIP 640-641
ODGOVOR-NOST 2.kongres hrvatskih arhitekata
godina
2007.
Broj
640.641
Broj u godini
Godina izlaženja
ISSN/ISBN
UDK
Izdavač
Članci