Časopis: ČIP 622-623
godina
2006.
Broj
622.623
Broj u godini
Godina izlaženja
ISSN/ISBN
UDK
Izdavač
Članci