Časopis: ČIP 618-619
godina
2005.
Broj
618.619
Broj u godini
Godina izlaženja
ISSN/ISBN
UDK
Izdavač
Članci