Časopis: ČIP 610-611
godina
2005.
Broj
610.611
Broj u godini
Godina izlaženja
ISSN/ISBN
UDK
Izdavač
Članci