Časopis: ČIP 608-609
godina
2005.
Broj
608.609
Broj u godini
Godina izlaženja
ISSN/ISBN
UDK
Izdavač
Članci