Časopis: ČIP 598-599
godina
2004.
Broj
598.599
Broj u godini
Godina izlaženja
ISSN/ISBN
UDK
Izdavač
Članci