Časopis: ČIP 510-511
godina
1996.
Broj
510.511
Broj u godini
Godina izlaženja
ISSN/ISBN
UDK
Izdavač
Članci