Članak u časopisu: ČIP 447
Bili Brig: prilog za biografiju jendog stambenog naselja
datum/vrijeme
31.12.1990.