Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo
Bernardo Bernardi
laureat
Godina
1984.