Članak u časopisu: ČIP 300
Banka i štedionica Trnje, diplomski rad u grupi prof. M. Begovića
datum/vrijeme
31.12.1978.