“Bakar” tvornica za izradu strojeva za zaštitu bilja Novi Sad