Članak u časopisu: ARHITEKTURA 95-96
Australija,Bugarska, Italija, Izrael, Malta, Porugal, Japan, Rumunjska, SR Njemačka, SSSR, SAD, Velika Britanija
datum/vrijeme
31.12.1967.