Stambena zgrada u Opatiji

Nominacija za nagradu Drago Galić 2020.

Foto: Miljenko Bernfest
Foto: Miljenko Bernfest
Foto: Miljenko Bernfest
Foto: Miljenko Bernfest
Foto: Miljenko Bernfest
Foto: Miljenko Bernfest

Autori:

Krunoslav Ivanišin
Lulzim Kabashi

Tvrtka:

IVANIŠIN. KABASHI. ARHITEKTI

Projektni tim:

,

Suradnici:

Andrej Marković / Ultra Studio - projekt konstrukcije

Investitor:

ABAU d.o.o.

Izvođač:

ABAU d.o.o.

Godina početka projektiranja:

2017.

Godina dovršetka projektiranja:

2020.

Godina početka gradnje:

2019.

Godina dovršetka gradnje:

2020.

Površina obuhvata:

1084 m2

Ukupna tlocrtna površina:

1710 m2

Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a:

20 000 000,00kn

Program / vrsta:

Stanovanje

LOKACIJA:

Opatija

Obrazloženje stručnog žirija:

Opatiju karakterizira suživot Mediterana i Austro-Ugarske, sudar mora i planine, preplet kuća i bujne vegetacije. Tako i ova zgrada nastaje kao posljedica složenosti i kontradikcija – prostornih, programskih i zakonodavnih. Od obostrano tangirajućeg prometa, zahtjevne geometrije obuhvata, radikalne topografije i susjedstva egzotičnih kuća do maksimalno izgradivih i iskoristivih kvadrata i kubika prostora. Zgrada je svojim oblikom i gorljivim koloritom snažno prisutna, a istovremeno vizualno stišana u kulisi kontrastno zelene vegetacije. Euklidovska geometrija ovog sklopa, naizgled stroga i radikalna, stvara niz suptilnih mikroambijenata pitomog mjerila te začudnih atmosfera – od obodnih prolaza, preko pristupnih kaskada do nadrealnoga i svjesno stiješnjenoga ulaznog trijema. Prostornost unutar zgrade posljedica je koreografiranih odnosa spram vanjskih prostora – stanovi uspostavljaju sličnu, no svaki put drugačiju vezu sa svjetlom i ritmiziranim sjenama, bajnim vizurama te mramornim terasama/lođama dekadentnog ugođaja. Kuća istovremeno odiše strogoćom pojavnosti i finoćom atmosferičnih mjesta. Odvažna i pomalo kičasta, baš kakva Opatija jest.

O projektu (tekst autora):

Parcela spaja dvije važne ulice netom prije njihova križanja pa ima dva pristupa – s „donje“ i s „gornje“ strane s visinskom razlikom oko četiri metra. Stambena zgrada sa šesnaest stanova stoga je podijeljena u dva volumena, svaki sa svojim uličnim pročeljem prema situaciji „odozgo“ ili „odozdo.“ S donje strane vrt je ispupčen prema ulici i podignut četiri metra iznad nje pa je paralelopipedni trorazinski volumen građevine podignut nad kamenim potpornim zidom i postavljen koso, bridom prema ulici. S gornje strane ulica ravno odsijeca vrt pa je volumen građevine za jednu razinu viši i veći od donjeg i postavljen uličnim pročeljem paralelno s ulicom. Na „zglobu,“  mjestu preklopa ovih dvaju volumena pod 45 stupnjeva je prolaz odnosno ulaz u stambenu zgradu. Stanovi su različitih sobnosti i površina, prema zahtjevima tržišta nekretnina, prošireni terasama i loggijama. Postava, veličina, profilacije i raspored otvora dvaju volumena odgovara njihovom mjestu u neposrednoj okolini i široj slici centra grada s njegovim povijesnim vrijednostima, egzotičnim građevinama i vegetacijom. Složen ali suzdržan oblik i crvena boja cjeline odgovaraju i situaciji na klimatskom i kulturnom prijelazu između planine i mora, Srednje Europe i Mediterana.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA